İlginizi Çekebilir

Java’da Arayüzler (Interfaces)

Java'da Arayüzler (Interfaces)

Java’da arayüzler (Interfaces), yapısal olarak soyut sınıflara benzemektedirler. Java’da arayüzler (Interfaces) ile soyut sınıflar arasındaki temel fark; soyut sınıflarda her metodu override etmek zorunda değildik. Java’da arayüzlerde ise tanımladığımız her metot, kullanılan sınıflarda mutlaka override edilmelidir. Java’da arayüzler, sınıfların bir görevi nasıl yapılacağını değil, görev yapılırken hangi adımları yapması gerektiğini belirtir.

Java’da Arayüzler’in (Interfaces) Avantajları

  • Arayüzler aracılığıyla programda çoklu kalıtım uygulayabiliriz.
  • Arayüzler, karmaşık tasarımları parçalama ve nesneler arasındaki bağımlılıkları temizleme işlevi görür.
  • Arayüzler, uygulamayı gevşek bir şekilde birleştirir.

 

Java’da Arayüz (Interface) Genel Kullanım Yapısı

Yaptığımız bu genel kullanım yapısında meyve arayüzü (Interface) oluşturduk. Bu arayüzümüzün içerisine soyut metotlar tanımladık.
Örneklerimize geçelim ve arayüzler (Interfaces) konumuzu pekiştirelim.
 

1. Örnek

Ekran Çıktısı

Yaptığımız bu örnekte ilk olarak kitap arayüzümüzü oluşturduk. Arayüzün içerisine değişken ve metot tanımladık. Kitap arayüzünü implement eden bir sınıf oluşturuyoruz ve bu sınıfın içerisine override işlemi yapılarak metodumuzu tanımlıyoruz. Sonrasında ise nesne oluşturarak ekran çıktımızın verilmesini sağlıyoruz.
 

2. Örnek

Ekran Çıktısı

Yaptığımız bu örnekte ilk olarak telefon arayüzü (Interface) oluşturduk. İçerisine bir metot tanımladık. Sonrasında ise telefonmarka sınıfı oluşturduk ve bu sınıfta telefon sınıfımızın uygulanmasını sağladık. Sonrasında ise main sınıfı oluşturduk ve bu sınıfta nesnelerimizi oluşturduk. Klavyeden veri isteyerek ekran çıktımızı vermiş olduk.
 

3. Örnek

Ekran Çıktısı

Yapmış olduğumuz bu örnekte ilk olarak meyve adında bir arayüz (Interface) oluşturduk ve içerisine diğer sınıflarımızın da kullanacağı metotlar tanımladık. Sonrasında ise bu arayüzün (Interface) içerisindeki metotları kullanacak olan sınıflarımızı belirttik. Bu sınıfların içerisine yapılacak olan işlemlerimizi tanımladık. Sonrasında ise main sınıfımızı oluşturduk. main sınıfımızın içerisinde nesnelerimiz oluşturduk ve işlemlerimizi gerçekleştirmiş olduk.

Yorum Yap

Yorum Yap