İlginizi Çekebilir

Java While Döngüsü

Java While Döngüsü

While döngüsü, koşula sahip bir döngüdür. Koşul true olduğu sürece döngü çalışır ve içerisindeki işlemi çalıştırır. Koşulun kontrol edilmesi döngüye girmeden önce yapılır. Koşulun true olması durumunda döngüye girer ve koşul sağlanmaya devam ettiği sürece while döngüsü çalışır. While döngüsü ile for döngüsü arasında bir kaç fark vardır bunlar:

  • For döngüsünde herhangi bir koşul belirtilmediği sürece sonsuz döngüye girer.
  • While döngüsünde herhangi bir koşul belirtilmezse döngü hata verir.
  • For döngüsünde yineleme ifadesi en üste yazılır.
  • While döngüsünde yineleme ifadesi döngünün herhangi bir yerine yazılabilir.

While döngüsünün genel kullanım şekli şu şekildedir:

While döngüsü hakkında örnekler yapalım.

1. Örnek
While döngüsü ile 10’dan 1’e kadar yazdırmak.

Ekran Çıktısı

2. Örnek
While döngüsüyle girilen sayıdan 1’e kadar, ikişer yazdıran program.

Ekran Çıktısı

3. Örnek
While döngüsü ile klavyeden girilen sayıdan 0’a kadar olan sayıların toplamını hesaplayan program.

Ekran Çıktısı

4. Örnek
While döngüsü ile sayının faktöriyelini hesaplama programı.

Ekran Çıktısı

5. Örnek
Girilen sayının kaç basamaklı olduğunu bulan program.

Ekran Çıktısı

Yorum Yap

Yorum Yap