İlginizi Çekebilir

C# Math Sınıfı

C# Math Sınıfı

C# Math Sınıfı olarak adlandırdığımız bu konumuz olan math sınıfı aslında matematik kelimesinden gelen bir kısaltma olarak düşünebiliriz. C#’da, .Net kitaplığında belirli matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için bir matematik  sınıfı vardır. Matematik (Math) sınıfı statik bir sınıftır.

 

Math (Matematik) Sınıfının Metotları


– Math.Max : Kendisine parametre olarak girilen iki sayıdan büyük olanı yazdırır.
– Math.Min : Kendisine parametre olarak girilen iki sayıdan küçük olanı yazdırır.

Ekran Çıktısı


– Math.Abs : Klavyeden girilen sayının mutlak değerini alır.

Ekran Çıktısı


– Math.PI : Matematikteki π (pi) sayısını döndürür. Sabit bir değerdir.

Ekran Çıktısı


– Math.Sqrt : Girilen Sayının kök değerini hesaplar.

Ekran Çıktısı


– Math.Round : Girilen küsuratlı sayıyı en yakın sayıya yuvarlama işlemi yapar.

Ekran Çıktısı


– Math.Pow : Klavyeden girilen sayının üstünü alır. ilk girilen sayı taban değeri alır iken ikinci girilen değer ise üs değeri alır ve hesaplama yapar.

Ekran Çıktısı


– Math.Cos ; Girilen sayının kosinüsünü hesaplar.

Ekran çıktısı


– Math.E : E sayısı matematikteki e sayınısı temsil eder, değeri sabittir, metot değildir.

Ekran Çıktısı


– Math.Sin  : Girilen sayının sinüsünü hesaplar.

Ekran Çıktısı


– Math.Floor : Tanımlanan değerin bir altındaki değere yuvarlama işlemini yapar.

Ekran Çıktısı


– Math.Ceiling : Tanımlanan değerin bir üstündeki değere yuvarlama işlemini yapar.

Ekran Çıktısı


– Math.Sign : Sayının işaretini bulur negatif sayılar için “-1″ pozitif sayılar için “+1″ “0″ sayısı için “0″ yazar.

Ekran Çıktısı


– Math.Log : Girilen sayının logaritmasını bulma işlemi yapar.

Ekran Çıktısı


– Math.Log10 : Verilen sayının 10 tabanındaki logaritmayı döndürme işlemi yapar.

Ekran Çıktısı


– Math.Tan : Verilen sayının tanjantını hesaplar.

Ekran Çıktısı


– Math.Truncate : verilen sayının küsurata kadar olan kısmını alır.

Ekran Çıktısı


– Math.Atan

Ekran Çıktısı

Yorum Yap

Yorum Yap